Directory listing for /magisterskie/a-818/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-port lotniczy w systemie transportu intermodalnego.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portal do wymiany informacji handlowych w zakresie obrotu paletami - www.epal.net.pl, jako nowoczesne narzędzie wspierające rynek palet eur w polsce.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portal ipko jako produkt bankowości internetowej na przykładzie pko bp s.a..docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portal turystyki rowerowej małopolskich gmin michałowice i zielonki.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portal www.come2cracow.com jako przykład wykorzystania internetu w promocji turystycznej krakowa..docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portale kulturalne jako wirtualni twórcy kultury na przykładzie o.pl, culture.pl, independent.pl.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portale społecznościowe w rozwoju marketingu szeptanego.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-portfel papierów wartościowych z udziałem funduszy parasolowych.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porty lotnicze jako element infarastruktury logistycznej.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porwania dla okupu.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porwanie osób dla okupu ( art252 kk).docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porządkowanie pracownicze jako kryterium rozróżnienia umów o pracę od umów cywilnoprawnych i stosunków służbowych.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie i ocena serwerów baz danych microsoft sql 2005 oraz oracle 10g.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie kredytu, leasingu i funduszy unijnych na przykładzie msp.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie leasingu i kredytu bankowego jako metod finansowania przedsiebiorstwa.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie metod amortyzacji podatkowej i księgowej na przykładzie przedsiębiorstwa doremi sp. z o.o..docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie metod zarządzania i marketingu w amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykładzie chórów psalmodia i erasmus kamerkoor..docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie ofert mieszkaniowych kredytów hipotecznych w wybranych bankach.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie oferty banku pko bp s.a. do produktów konkurencyjnych banków.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie oferty kredytów mieszkaniowych w bankach pko bp s.a. oraz millenium s.a.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie relacyjnych systemów zarządzania bazą danych – mysql i oracle.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie stron www urzędów powiatowych w województwie łódzkim pod względem użytych technologii, funkcjonalności i dostępności informacji.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie stylów kierowania w instytucji sfery rządowej i pozarządowej.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie systemów obsługi internetowej klientów bankowości elektronicznej w polsce i na świecie na przykładzie bank of america, nordea bank, mbank oraz inteligo.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie tradycyjnych metod kompresji danych z metodami opartymi na idei sieci neuronowych. przykłady zastosowań w odniesieniu do danych gospodarczych.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie ustawy o rachunkowośći i międzynarodowych standardów rachunkowości -wpływ na sprawozdania finansowe.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie wybranych urządzeń mobilnych - wygoda i bezpieczeństwo.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównanie wydajności serwerów baz danych oracle 10g oraz ms sql server 2005 w oparciu o aplikację książki telefonicznej.docx 24-Aug-2018 21:07 77K praca-magisterska-porównawcza analiza finansowa na przykładzie opoczno s.a. oraz zelmer s.a..docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-porównawcza analiza finansowa na przykładzie spółek simple s.a. i prokom software s.a..docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-porównawcza analiza struktury sprawozdań finansowych (na przykładzie mssfmsr i polskiej ustawy o rachunkowości).docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-porównawcza analiza usług bankowych (na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych).docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-porównywalność prasowych rankingów szkół wyższych.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych na tle ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-posiedzenia sądowe.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-posiedzenie sądu i instancji w procesie.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-poska grupa farmaceutyczna jako przykład przedsiębiorstwa działającego na rynku farmaceutycznym po 1999 roku.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postanowienia normatywne układów zbiorowych pracy.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postanowienia sądu administracyjnego.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postanowienia w postępowaniu admnistracyjnym ogólnym.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postanowienia wstępne w postępowaniu nieprocesowym.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postanowienie i jego weryfikacja w drodze zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym.docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postawy i aspiracje zawodowe studentów i absolwentów uniwersytetu jagiellońskiego na przykładzie specjalności zarządzanie w turystyce..docx 24-Aug-2018 21:08 77K praca-magisterska-postawy i kompetencje nauczycieli w edukacji międzykulturowej..docx