Directory listing for /magisterskie/a-619/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych w podatkach dochodowych.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki fluktuacji kadr.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki integracji polski z unią europejską dla sektora rolnego.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki odstąpienia od umowy o przeniesienie własności nieruchomości.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki orzeczeń trybunału konstytucyjnego w stosunku do aktów normatywnych..docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki podatkowe połączenia podziału oraz przekształcenia spółek prawa handlowego.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki ponawiania umów na czas określony - ocena prawna i społeczna.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne ogłoszenia upadłości banku.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne ogłoszenia upadłości, co do zobowiązań upadłego.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne podziału spółek.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne zakończenia postępowania upadłościowego w trybie upadłości likwidacyjnej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne śmierci pracownika.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne śmierci wspólnika spółki osobowej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawne śmierci wspólnika w spółce jawnej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prawno-podatkowe zawarcia umowy leasingu w podatku dochodowym od osób fizycznych.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w polsce.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki przeludnienia jednostek penitencjarnych.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki przystąpienia polski do unii europejskiej dla polskiego rolnictwa.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki separacji.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki społeczne bezrobocia w powiecie tarnowskim.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki starzenia się ludności dla systemu emerytalnego w polsce.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki uznania aktu normatywnego za niezgodny z konstytucją.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki wejścia polski do strefy euro - doświadczenia nowych krajów eurolandu.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości na strukturę składników bilansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finasowym.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki zmian standardów dotyczących leasingu w świetle badań.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-skutki śmierci pracownika w zakresie prawa pracy.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-small family businesses of clothing and textile sector in lodz on the international markets.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-social networking as a source of family business internationalization.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-socjolingwistyka penitencjarna.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-spa - moda czy konieczność w hotelach biznesowych..docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-special economic zones as a tool for regional economic development strategy.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-special event - kompleksowa organizacja przyjęć - procedury, założenia, analiza funkcjonowania i perspektywy.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-special event - kompleksowa organizacja przyjęć. procedury założenia, analiza funkcjonowania i perspektywy rozwoju..docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-specjalna strefa ekonomiczna euro- park mielec jako narzędzie aktywizacji gospodarczej regionu.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-specjalna strefa ekonomiczna jako narzędzie restrukturyzacji społeczno - gospodarczej regionu na przykładzie sse euro - park mielec.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-specjalne strefy ekonomiczne a rozwój klastrów w polsce na przykładzie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-specjalne strefy ekonomiczne a wspólnotowe reguły konkurencji.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-specjalne strefy ekonomiczne i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości - na przykładzie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-słabości polityki personalnej w polskich placówkach oświatowych na przykładzie nieprawidłowości w procesie pozyskiwania pracowników szkoły.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-służba cywilna w polsce i innych państwach europejskich-zagadnienia wybrane.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-służba przygotowawcza jako element procesu adaptacji i etap rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-służba przygotowawcza w służbie cywilnej.docx 24-Aug-2018 18:56 77K praca-magisterska-służba publiczna a prawo użycia broni palnej.docx