Directory listing for /magisterskie/a-617/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika oceny kondycji finansowej kopalni na przykładzie kwb bełchatów s.a..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika opodatkowania bezpośredniego w systemie podatkowym litwy.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika opodatkowania dochodów i przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika opodatkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika organizacji pracy i zarządzania jednostką służby zdrowia na przykładzie szpitala wojewódzkiego im. jana pawła ii w bełchatowie.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika organizacji pracy i zarządzania na przykładzie wojewódzkiego specjalistycznego szpitala im. m.pirogowa w łodzi.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika organizacji systemu pomocy społecznej w polsce.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika praw pacjenta psychicznie chorego - zagadnienia wybrane.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika procesu inwestycyjno-budowlanego w sektorze komunalnym na przykładzie starostwa powiatu łódzkiego wschodniego.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika produktu a zróżnicowanie zachowań zakupowych generacji y.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika przesłuchań osób chorych psychicznie.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika rachunkowości budżetowej i sprawozdawczosci na przykładzie szkoły publicznej..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej na przykładzie stowarzyszeń.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika realizacji funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika rynku nieruchomości z perspektywy oceny kondycji finansowej spółki deweloperskiej.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika sprawozdawczości jednostek samorządowych na przykładzie zespołu szkół rolniczych.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika ubezpieczeń majątkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika ujęcia kosztów rodzajowych w rachunku zysków i strat..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika wdrożenia systemu jakości w mikroprzedsiębiorstwie na rynku usług medycznych.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zapisu operacji finansowych w powiatowych jednostkach budżetowych..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania finansami w przedsiębiorstwach państwowych na przykładzie lasów państwowych.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie urzędu skarbowego.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania jakością w lotnictwie cywilnym na przykładzie polskich linii lotniczych lot s.a..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania nieruchomością komercyjną na przykładzie centrum targowego ptak s.a. w rzgowie..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie festiwalu kulturuy żydowskiej i lekcji śpiewania.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym brany wodno-kanalizacyjnej (na przykładzie zakładu wodociągów i kanalizacji wod-kan sp. z o.o. w skierniewicach).docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania spółdzielnią mieszkaniową w świetle zmian organizacyjnych.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w brany hotelarskiej (na przykładzie hotelu 500 w strykowie i hotelu w dobieszkowie).docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie międzynarodowym(na przykładzie firmy asco joucomatic).docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfikacja doboru narzędzi w ramach rekrutacji do projektu unijnego, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfikacja i porównanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie w ujęciu podatkowym i bilansowym.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfikacja pomocy unijnej na rzecz rolnictwa w latach 2004-2006.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfikacja procesu inwestycyjno-budowlanego w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy stąporków.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-specyfikacja-zarządzania-zasobami-ludzkimi-w-sektorze-bankowym-na-przykładzie-banku-millennium-s.a..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-spedycja-jako-usługa-pomocnicza-transportu-towarowego-na-podstawie-funkcjonowania-przedsiębiorstwa-spedycyjnego-cargo-express-spółka-z-o.o..docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-spersonalizowane-witryny-internetowe,-szansa-na-rozwój-internetu-i-e-biznesu.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-społeczeństwo-informacyjne-a-biznes-elektroniczny.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-społeczeństwo-obywatelskie-a-społeczeństwo-informacyjne.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-społeczna-gospodarka-rynkowa.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-społeczna-kontrola-przestrzegania-prawa-pracy.docx 24-Aug-2018 18:55 77K praca-magisterska-społeczna-odpowiedzialność-biznesu.docx