Directory listing for /magisterskie/a-525/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-strategii-organizacji-na-przykładzie-toyoty.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-strategii-społecznej-odpowiedzialności-biznesu-na-przykładzie-przedsiębiorstwa-h&m.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-bezpieczeństwa-zdrowotnego-żywności-haccp-na-przykładzie-restauracji.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-bezpieczeństwa-zdrowotnego-żywności-haccp-z-możliwością-wdrożenia-systemu-iso-22000-na-przykładzie-badanego-zakładu-produkcyjnego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-haccp-na-przykładzie-kuchni-centralnej-szpitala-wojewódzkiego-w-bielsku-białej.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-haccp-w-małych-i-średnich-przedsiębiorstwach-na-przykładzie-piekarni-gs-sch-w-bukowinie-tatrzańskiej.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-i-jego-wpływ-na-działalność-logistyczną-przedsiębiorstwa-x.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-jako-sposób-budowania-sprawnej-i-skutecznej-administracji-samorzadowej-na-przykładzie-urzędu-miasta-krakowa..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-w-administracji-publicznej-na-przykładzie-urzędu-gminy-z-województwa-łódzkiego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-w-małej-firmie.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-w-pd-p-naftochem-sp.-z-o.o..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-w-telekomunikacji-energetycznej-łódź-sp.-z-o.o..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemu-zarządzania-jakością-w-urzędzie-administracyjnym,-na-przykładzie-małopolskiego-urzędu-wojewódzkiego-w-krakowie.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-automatycznej-identyfikacji-na-przykładzie-biblioteki-uniwersytetu-łódzkiego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-crm-na-przykładzie-firmy-sygnity.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-informatycznych-w-jednostkach-administracji-skarbowej..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-informatycznych-wspomagających-zarządzanie-logistyką-w-budownictwie-na-przykładzie-„mc-kontrakty-budowlane”..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-wspierających-zarządzanie-magazynem-na-przykładzie-aplikacji-ifs.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-systemów-zarządzania-jakością-korzyści-i-bariery.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-wspólnej-polityki-rolnej-unii-europejskiej-w-gminie-kutno-na-przykładzie-wsi-gołębiew.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-zintegrowanego-systemu-zarządzania-na-przykładzie-przedsiębiorstwa-energetycznego-dalkia-łódź-s.a..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrażanie-zintegrowanego-systemu-zarządzania-w-urzędzie-marszałkowskim-na-przykładzie-województwa-małopolskiego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdroenie-budetowania-na-przykładzie-przedsiębiorstwa-x.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdroenie-i-funkcjonowanie-systemu-zarządzania-jakością-według-normy-pn-en-iso-90012009-w-polskim-przedsiębiorstwie-na-przykładzie-fabrigum-s.a.-oraz-mediator-sp.-z-o.o..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-budżetu-zadaniowego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-i-efektywność-funkcjonowania-systemu-crm-w-małym-przedsiębiorstwie-na-podstawie-firmy-naima.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-i-funkcjonowanie-systemu-zarządzania-jakością-wg-norm-iso-na-przykładzie-zakładu-ceramiki-budowlanej-w-tubądzinie.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-i-funkcjonowanie-zintegrowanego-systemu-zarządzania-jakością,-środowiskiem,-bezpieczeństwem-i-higieną-pracy-w-firmie-ib-sp.-z.o.o.-w-nowym-targu.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-i-wykorzystanie-systemu-klasy-erp-comarch-cdn-xl-w-przedsiębiorstwie-produkcyjnym.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-informatycznego-systemu-zarządzania-majątkiem-trwałym-na-przykładzie-my-sap-erp-w-pkp-cargo-s.a..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-iso-14001-jako-element-prośrodowiskowej-orientacji-bot-elektrowni-bełchatów-s.a..docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-modułu-sprzedaży-systemu-ifs-applications-w-przedsiębiorstwie-według-metodyki-pmi.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-norm-międzynarodowych-iso-serii-9000-w-urzędzie-miasta-częstochowy.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-podstawowych-zasad-i-narzędzi-lean-manufacturing-oraz-ocena-ich-wpływu-na-jakość-i-produktywność-w-firmie-branży-elektronicznej.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-systemu-zintegrowanego-ifs-applications-w-firmie-acuatico-na-przykładzie-modułu-finanse.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-systemu-zintegrowanego-ifs-applications-w-firmie-aquatico-na-przykładzie-modułu-zakupy.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wdrożenie-zintegrowanego-systemu-zarządzania-jako-element-informatyzacji-przedsiebiorstwa-na-przykładzie-pabianickiej-fabryki-narzędzi-pafana-spółka-akcyjna.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-wejście-na-giełdę-jako-sposób-finansowania-przedsiębiorstwa.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weksel-jako-reprezentant-wierzytelności-pieniężnych-papierów-wartościowych.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-decyzji-administracyjnej-w-postępowaniu-administracyjnym.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-decyzji-administracyjnej-w-trybach-nadzwyczajnych.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-decyzji-administracyjnych-w-nadzwyczajnych-trybach-postępowania-administracyjnego.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-decyzji-wydawanych-w-i-instancji-przez-organy-naczelne-i-samorządowe-kolegium-odwoławcze.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-doboru-zawodowego-na-przykładzie-stanowiska-sprzedawcy.docx 24-Aug-2018 17:54 77K praca-magisterska-weryfikacja-doboru-zawodowego-na-przykładzie-urzędu-gminy-i-miasta-dobczyce.docx