Directory listing for /magisterskie/a-117/

Last modified       Size  Name

DIR Parent Directory 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-państwa-polskiego-w-latach-2004-2008.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-państwa-w-gospodarce-polskiej-w-latach-2006-2007.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-powiatu-grodzkiego-na-przykładzie-miasta-łodzi-w-latach-2005-2010.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-powiatu.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-rzeczpospolitej-polski-według-konstytucji-z-1997-roku-(-na-rok-2006).docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-samorządu-powiatowego-na-przykładzie-powiatu-piotrkowskiego-w-latach-2008-2010.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-samorządu-terytorialnego-jako-instrument-realizacji-zadań-gminy-na-przykładzie-gminy-kleszczów.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-samorządu-terytorialnego-na-przykładzie-gminy-łódź.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-unii-europejskiej-istota-funkcjonowania-oraz-jego-rola-w-kraju-członkowskim-(-na-przykładzie-wybranych-zagadnień-dotyczących-polski).docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-w-stymulowaniu-rozwoju-społeczno-gospodarczego-gminy.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-wielkiego-miasta-perspektywa-rachunkowości.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-a-budżet-tradycyjny-konsekwencje-finansowe-dla-samorządu-terytorialnego.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-a-efektywność-procesów-inwestycyjnych-na-przykładzie-gminy-zgierz.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-innowacyjne-narzędzie-zarządzania-w-samorządach..docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-jako-efektywne-narzędzie-realizacji-wydatków-inwestycyjnych-na-przykładzie-gminy-kleszczów.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-jako-innowacyjne-narzędzie-zarządzania-finansowego-w-administracji-publicznej.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-jako-instrument-realizacji-wydatków-lokalnych-na-przykładzie-gminy-rzgów.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-jako-instrument-realizacji-wydatków-lokalnych-w-mieście-łęczyca.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-zadaniowy-jako-narzędzie-realizacji-polityki-rozwoju-gminy.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżet-środków-europejskich.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżety-powiatów-w-systemie-finansów-publicznych-(na-przykładzie-budżetu-powiatu-piotrkowskiego-grodzkiego).docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżety-powiatów-w-systemie-finansów-publicznych.-studium-przypadku-powiatu-piotrowskiego.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-budżety-powiatów-w-systemie-finansów-publicznych.-studium-przypadku-powiatu-włoszczowskiego.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-busines-angels-w-dziele-wspierania-rozwoju-przedsiębiorstw.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-business-intelligence,-tworzenie-i-wykorzystywanie.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-business-intelligence-jako-narzędzia-wspierające-procesy-decyzyjne-w-przedsiębiorstwie-logistycznym.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-business-intelligence-narzędzia-wspomagające-raportowanie-i-podejmowanie-decyzji.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-business-naming-wykorzystanie-obcojęzycznych-słów-w-tworzeniu-nazw-firm.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-buzz-marketing-w-segmencie-dóbr-luksusowych.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-być-jak-big-mac,-czyli-jak-mcdonald's-zrewolucjonizował-społeczeństwo-i-stał-się-tajną-bronią-globalizacji.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-call-center-jako-narzędzie-budowania-długookresowych-relacji-z-klientem.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-call-center-jako-nowoczesna-forma-sprzedaży-na-przykładzie-multimedia-polska-s.a..docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cash-and-carry-jako-forma-handlu-(na-przykładzie-firmy-ikea).docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cash-flow-jako-element-nowoczesnego-raportu-biznesowego-–-próba-modelu.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cash-flow-jako-obiektywna-miara-dokonań-jednostki-gospodarczej.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-charakterystyczne-sprawców-najgroźniejszych-przestępstw-i-ich-kryminalistyczne-wykorzystanie.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-dobrej-informacji-finansowej-na-przykładzie-wybranych-spółek.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-i-formy-nowoczesnego-zarządania-przedsiębiorstwem.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-i-kompetencje-menedżera-na-przykładzie-teatrów-kto-i-scena-stu..docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-i-umiejętności-dyrektora-jako-istotny-element-efektywnego-zarządzania-szkołą..docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-idealnego-kierownika-zespołu-w-organizacji-publicznej-według-opinii-podwładnych.docx 25-Aug-2018 11:21 77K praca-magisterska-cechy-konstrukcyjne-stosunku-pracy.docx 25-Aug-2018 11:22 77K praca-magisterska-cechy-postanowień-w-procesie-cywilnym.docx 25-Aug-2018 11:22 77K praca-magisterska-cechy-przywódcze-lidera-skutecznie-wprowadzającego-nowe-przedsiębiorstwo-na-rynek.docx 25-Aug-2018 11:22 77K praca-magisterska-cele,-warunki-i-kryteria-mianowania-urzędników-służby-cywilnej-na-podstawie-wybranych-krakowskich-urzędów..docx